Waar staat de IPA voor?

De IPA (International Police Association) is de grootste Politievereniging ter wereld met ruim 420.000 leden in 66 landen.

Alle politiemensen uit democratische rechtsorden kunnen lid worden. Godsdienst, politieke overtuiging, rang, ras, geslacht spelen hierbij geen rol.

De IPA vormt een bron van waardevolle contacten over de gehele wereld. De vereniging is gebaseerd op idealisme en vrijwilligheid en biedt hulp in normale- en noodsituaties. De IPA staat voor internationale vriendschap zonder onderscheid.

Organisatie

Het hoogste orgaan binnen de IPA is het Internationale Hoofdbestuur, dat gekozen wordt door de nationale afgevaardigden en uit de leden van de secties.

Nieuwe nationale secties worden toegelaten na goedkeuring van de secties tijdens het jaarcongres. In Nederland, één van de ruim 66 secties, berust de coördinatie bij het Landelijk Bestuur. Dit wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen door vertegenwoordigers van de 20 districten.

Activiteiten

De meeste activiteiten van de IPA, ten behoeve van haar leden, worden verzorgd door de districtsbesturen. Aangezien de meeste leden binnen hun district wonen en/of werkzaam zijn, is het logisch dat het de districtsbesturen zijn die het dichtst bij de leden staan. In principe zijn de activiteiten van de IPA onbegrensd. In de praktijk is dit afhankelijk van zowel de districtsbesturen als de individuele leden. De Nederlandsesectie heeft ruim 6100 leden.

Telefoonnummer:
045 - 5729581
Adres:
Peutzstraat 56, 6412 HZ, Heerlen