Privacy verklaring

PCV vof, gevestigd aan de Peutzstraat 56, 6412 HZ te Heerlen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

PCV vof, Peutzstraat 56, 6412 HZ Heerlen.
G.M.T. Vlek is de Functionaris Gegevensbescherming van PCV vof. Hij is te bereiken via info@pc-vlek.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PCV vof verwerkt geen persoonsgegevens via deze site, omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

PCV vof verwerkt wel uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Het afhandelen van uw betaling voor onze diensten.
– PCV vof verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PCV vof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

PCV vof verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PCV vof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pc-vlek.com.

Telefoonnummer:
045 - 5729581
Adres:
Peutzstraat 56, 6412 HZ, Heerlen